Lejebetingelser

Betalingsbetingelser
Lejebeløbet betales i 2 rater. 1. rate af beløbet skal indbetales senest 2 uger efter modtagelse af reservation. Restbeløb inkl. forbrug og evt. slutrengøring skal indbetales senest 30 dage inden lejemålets begyndelse. Hvis bestillingen indgår senere end 30 dage inden ankomstdatoen, forfalder hele beløbet til betaling ved modtagelse af reservationen. Lejers reservation er bindende, og er først endelig når 1. rate er betalt.
 
Afbestilling
Ved udeblivelse uden afbestilling eller afbestilling senere end 14 dag før opholdets forventede start, hæfter lejer for hele lejeprisen. Ved afbestilling senere end 1 måned før opholdets forventede start tilfalder 1. rate af lejebeløbet Degnegården.
 
Rengøring
Der obligatorisk betaling for rengøring ved leje af Hovedbygningen. 
Lejer er forpligtiget til at rengøre huset før afrejse, der kan opkræves depositum på rengøring svarende til rengøringsprisen. Beløbet returneres hvis rengøringen er ok.  Vi kan også tilbyde slutrengøring. Degnegården forbeholder sig ret til at kræve depositum/betaling for manglende rengøring. 
 
Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på Degnegården.
 
Telt
Der må ikke slås telt op  på Degnegården, der henvises til teltpladsen.

Udstyr og indretning
Degnegården forbeholder sig ret til at kræve manglende eller ødelagt inventar og udstyr erstattet.

Transport
Degnegården påtager sig ikke ansvar for den offentlige transport til Tunø. Vi anbefaler at der omgående reserveres plads på færgen til både ud og hjemrejse - på tlf. 30 86 36 27
 
 
Degnegården v/Jette Christensen | Tunø Hovedgade 35, Tunø, 8300 Odder - Danmark